Residentieel vastgoed kent historisch gezien een laag risicoprofiel en beperkte volatiliteit vanwege verschillende factoren. In Nederland zijn deze kenmerken versterkt aanwezig door wet-en regelgeving en door schaarste. Meer beleggers houden vastgoed gerelateerde producten in portefeuille en met name residentieel vastgoed kan bijdragen aan de stabilteit binnen een portefeuille.

Wij denken dat juist in Nederland in de komende jaren goede rendementen kunnen worden behaald met beperkte risico’s. Uiteraard gelden algemene kenmerken, krachten en grootheden ook voor de Nederlandse woningmarkt. Echter heeft de Nederlandse markt enkele specifieke karaktertrekken in vergelijking met andere landen. Drie elementen zijn daarin van belang, aanhoudende schaarste (lange termijn), ondergewaardeerde producten (korte en middellange termijn) en significante veranderingen op de woningmarkt (middellange en lange termijn).

De ‘maturing residential investment market’ zorgt voor toenemende concurrentie en verbetert over het algemeen de kwaliteit van fund en asset management activiteiten. Nedreim biedt deze activiteiten en koppelt dat aan het actief vinden en aanbieden van goede investeringsobjecten. Vooral woningen kunnen meer toegesneden worden op de eisen van huurders en kopers en ook op het gebied van serviceniveau's valt nog veel te winnen.